W naszej Klinice przy wszystkich zabiegach wymagana jest zaliczka w wysokości 10%, płatna najpóźniej na 5 dni przed planowanym zabiegiem. Po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres info@chiroplastica.pl, należy wypełnić wywiad anestezjologiczny: tutaj Zaliczka będzie do zwotu w przypadku odwołania wizyty przed upływem 72h do zabiegu, po tym terminie zaliczka staje się bezzwrotna. W przypadku, gdy zabieg jest zaplanowany na poniedziałek, zaliczka będzie do zwrotu, gdy zabieg zostanie odwołany najpóźniej do czwartku godz. 20.00. Po tej godzinie zaliczka staje sie bezwrotna. 

Konto do wpłaty zaliczki w PLN: Ahmed Elsaftawy, nr konta: 92114020170000420205106432

Konto do wpłaty zaliczki w EUR: Ahmed Elsaftawy, nr. konta: 32114020040000371204726834, kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Płatność finalną za zabieg należy uregulować w Recepcji, najlepiej przed zabiegiem.