Dr Tobiasz Szajerka

Zapraszamy na konsultacje u doświadczonego chirurga ręki, dr Tobiasza Szajerki:

Od ukończenia wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu pracuje w szpitalu w Trzebnicy, gdzie zrobił specjalizację z chirurgii ogólnej.

Należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, a w ramach przygotowań do dyplomu Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH) odbył staże zawodowe w klinikach chirurgii ręki w Szczecinie, Schwerin i Zurychu. Pełni samodzielne dyżury w ramach serwisu replantacji kończyn górnych.
Jego profil zawodowy obejmuje choroby kości, stawów, nerwów, ścięgien i tkanek miękkich ręki.

Godziny przyjęć:

Środa 08:00-15:00

 

Do góry