Dr n. med. Tomasz Bonczar

Dr TBSpecjalista Chirurgii Plastycznej

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w 2014r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE), Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS) Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTCHR), jak również pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Katedrze Anatomii CM UJ. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.

Szczególnie interesuje się chirurgią piersi oraz zabiegami modelowania sylwetki

Do góry