Dr Marta Wilczyńska

M Wilcz

Ukończyłam Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1994r. W latach 1994-2005 pracowałam w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgi Plastycznej w Gryficach gdzie uzyskałam specjalizację I i II stopnia oraz tytuł specjalisty z chirurgii ogólnej.


Od 2005 do 2012 roku pracowałam we wiodącym ośrodku chirurgii plastycznej w Polsce w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Tu kształciłam się pod bacznym okiem profesora Kazimierza Kobusa i dr-a Ireneusza Łątkowskiego W 2010 roku uzyskałam tytuł Specjalisty Chirurgii Plastycznej pod kierunkiem dr Ireneusza Łątkowskiego.
Chirurgią plastyczną zajmuję się od 1999r. Doświadczenie w swojej specjalności zdobywałam i nadal zdobywam w kraju jak też za granicą.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

Do góry