Dr Tobiasz Szajerka

 

Tobiasz Szajerka m

Przyjmuje:

Środa 08:40-15:00

Zapraszamy do konsultacji u doświadczonego chirurga ręki, dr Tobiasza Szajerki:

 

Od ukończenia wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu pracuję w szpitalu w Trzebnicy, gdzie zrobiłem specjalizację z chirurgii ogólnej. Należę do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, a w ramach przygotowań do dyplomu Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH) odbyłem staże zawodowe w klinikach chirurgii ręki w Szczecinie, Schwerin i Zurychu. Pełnię samodzielne dyżury w ramach serwisu replantacji kończyn górnych.
Mój profil zawodowy obejmuje choroby kości, stawów, nerwów, ścięgien i tkanek miękkich ręki.