info 2

Przed zabiegiem:

Dokumenty do wypełnienia przez pacjenta: Przedoperacyjny wywiad anestezjologiczny

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres info@chiroplastica.pl na kilka dni przed planowaną wizytą w klinice. Każdy pacjent zakwalifikowany do leczenia operacyjnego w dolnośląskim Centrum Chirurgii Ręki i Medycyny Estetycznej jest konsultowany w kierunku uzyskania i wykonywania niezbędnych badań umożliwiających przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w określonym i wcześniej ustalonym zakresie znieczulenia przez nasz wysoko wykwalifikowany zespół anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Do każdego pacjenta podchodzimy w sposób całkowicie indywidualny zarówno dla potrzeb leczenia operacyjnego, jak i sposobu znieczulenia. Informacje na temat potrzeby odstawienia niektórych leków oraz zastąpienie ich innymi lekami w celu bezpiecznego przeprowadzenia leczenia operacyjnego nasi pacjenci są informowani w trakcie konsultacji specjalistycznej przed zabiegiem. Wystawiamy również, w przypadku istnienia takiej potrzeby, zaświadczenia lekarskie, w tym zwolnienia lekarskie.

Information and documents to fill out by Patients outside Poland: here