Dr n. med. Maciej Koźlik

 

M Kozl

Specjalista chirurgii plastycznej, doktor nauk medycznych Maciej Koźlik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracuje od 2014 roku w Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju, najstarszym i jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków chirurgii plastycznej w Polsce, gdzi e pracuje do dzisiaj.


W ramach swojej pracy zawodowej wykonał kilkaset zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Uczestniczył w kursach i indywidualnych stażach w renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą.
W swojej pracy naukowo-dydaktycznej jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych oraz kilkunastu wystąpień w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu chirurgii plastycznej. Jest laureatem nagród naukowych oraz stypendystą programów: Grant Plus oraz Erasmus+.
Dr n.med. Maciej Koźlik wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W obrębie jego szczególnych zainteresowań znajdują się między innymi operacje estetyczne nosa, małżowin usznych, piersi.

Do góry